Kubek dla Wykładowcy 2020 – dr hab. Dorota Moroń

Kubek dla Wykładowcy 2020 – dr hab. Dorota Moroń
Na zwieńczenie naszej tegorocznej edycji plebiscytu Kubek dla Wykładowcy 2020 rozmowa z dr hab. Dorotą Moroń, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego, z Zakładu Polityki Społecznej i Ekonomicznej Instytutu Politologii.

 

Tegoroczna edycja Kubka dla Wykładowcy, plebiscytu Radia LUZ, który za zadanie ma uhonorować najsympatyczniejszych nauczycieli akademickich w danych, jest wyjątkowa, tak jak rok 2020. W erze pandemii COVID-19 postanowiliśmy wyróżnić tych wykładowców, którzy najlepiej poradzili sobie z pandemią i dzielnie wkroczyli w cyfrowy świat zajęć zdalnych. Posłuchaj rozmów z nimi wszystkimi na naszych kanałach podcastowych.

Dziękujemy wszystkim, za nadsyłane zgłoszenia; dziękujemy wszystkim wyróżnionym jak i niewyróżnionym nauczycielom akademickim za ich ciężki bój i noszenie kaganka oświaty w zupełnie nowej jak i dziwnej rzeczywistości.

Mamy nadzieję, że za rok wszystko już będzie jak kiedyś.