Posłuchaj: Sąsiedztwo Entertainment

Posłuchaj: Sąsiedztwo Entertainment
„Mieszkaliśmy w jednej klatce schodowej, nie znając się wcześniej. I gdzieś tam przecinaliśmy się czasami na imprezach. Zaczęło się od nazywania siebie nawzajem sąsiadami” – brzmi to jak naturalny początek znajomości. I tak właśnie było: wstępnie bez większych planów, a raczej z zamiarem zrzeszania artystów z bliższego grona znajomych. 

 

Adam Skotnicki i Radek Szymański – to właśnie oni są odpowiedzialni za założenie i działalność kolektywu Sąsiedztwo Entertainment. Czym tak naprawdę ono jest? Według chłopaków to ruch, w którym najważniejsi są ludzie, ich pasje i wzajemna serdeczność.

Arthub powstał w maju 2020 roku. Na Sąsiedzkim instagramie jest już 49 członków, a każdy z nich to osoba z zajawką, którą to właśnie Adam i Radek pomagają się dzielić. Jak sami uważają, gdyby nie ludzie, ich pomoc i wzajemny szacunek do siebie to działalność nie rozwijałaby się w tak szybkim tempie. Podczas wywiadu podkreślają, że nie spodziewali się, że ich luźny pomysł spotka się z tak szerokim gronem odbiorców i że stworzą pewnego rodzaju społeczność. 

O początkach, pierwszej zorganizowanej imprezie, rozwoju, ludziach, zajawce, planach na przyszłość – z założycielami Sąsiedztwa porozmawiały Kamila Chyziak z redakcji kulturalnej oraz Agnieszka Dżugała z redakcji informacyjno-publicystycznej Radia LUZ.