Port Południowy

Miejsce na to, co nasze, cenne, wyłowione wprost z pomarańczowej fali. Ukryte w luzowej skrzyni skarbów i ujawniane codziennie w okolicach południa tylko na 91 i 6 FM.

Autorzy audycji

Martyna Dziakowicz

Podcasty

zobacz więcej

Brak podcastów