Podcasty

#rozmowa

2023-01-23 #Filozofia #Nauka #Podróże

Na Synapsach: Adam Bielecki | Fizyka sportu

#rozmowa

2023-01-10 #Kultura #Podróże #Rozmowa

Japonia oczami Trojanowskiego & Jastrzębskiego

#rozmowa

2022-12-25 #Podróże #Rozmowa

#święta: w zakonie

#rozmowa

2021-12-02 #Nauka #Podróże #Rozmowa

Zakaźne nowotwory diabła tasmańskiego – Max Stammnitz z University of Cambridge

#rozmowa

2021-09-27 #Kultura #Nauka #Podróże

DEMO-opowieści #10: u starego śmierć za pasem, a młodego hyc tymaczasem

#rozmowa

2021-08-31 #Kultura #Nauka #Podróże #Student

DEMO-opowieści #9: wesołe jest życie staruszka, czyli jak starzeje się społeczeństwo

#rozmowa

2021-08-24 #Kultura #Miasto #Nauka #Podróże #Student

DEMO-opowieści #8: jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami

#rozmowa

2021-08-24 #Miasto #Nauka #Podróże

DEMO-opowieści #7: za chlebem, na zmywak czy tak po prostu? Dlaczego ludzie migrują?

#rozmowa

2021-08-09 #Miasto #Nauka #Podróże #Student

DEMO-opowieści #6: ze wsi do miast czy odwrotnie?

#rozmowa

2021-08-09 #Miasto #Nauka #Podróże #Student

DEMO-opowieści #5: Gastarbejterzy w Polsce – czy to jest w ogóle możliwe?

#rozmowa

2021-07-19 #Miasto #Nauka #Podróże

DEMO-opowieści #3: poszli się więc zapisać, każdy do swego miasta

#rozmowa

2021-06-17 #Miasto #Nauka #Podróże #Rozmowa #Student

Studentem być w… UK! – relacja Marcela Mordarskiego