Podcasty

#rozmowa

2024-05-29 #Miasto #Rozmowa #Student

O co chodzi w liście otwartym do rektora UWr?

#rozmowa

2024-05-29 #Miasto #Nauka #Rozmowa

dr inż. arch. Katarzyna Tabiś: partycypacja w projektowaniu – Opinia uwzględniona

#rozmowa

2024-05-27 #Miasto #Nauka

dr Anna Grochowska: Konflikty przestrzenne i partycypacja – Opinia uwzględniona

#rozmowa

2024-05-27 #Miasto #Nauka #Rozmowa

Na Synapsach: Digital Mindscape Conference 2024 | relacja

#rozmowa

2024-05-17 #Filozofia #Miasto #Rozmowa

Tadeusz Mincer: konsultacje społeczne we Wrocławiu – Opinia uwzględniona

#rozmowa

2024-05-04 #Miasto

Majowe spacery wrocławskie

#rozmowa

2024-05-03 #Miasto

Majowe strapienia działkowiczów

#rozmowa

2024-05-02 #Kultura #Miasto

Majowe swawole taneczne

#rozmowa

2024-05-02 #Kultura #Miasto

Majowe sytuacje liryczne

#rozmowa

2024-05-01 #Miasto #Nauka

Majowe sprzątanie neuroprzekaźników

#rozmowa

2024-05-01 #Miasto

Majowe spotkania teatralne

#rozmowa

2024-04-29 #Kultura #Miasto #Rozmowa

Krzysztof Bielaszka, Urszula Bandurowska: jak działają CALe? – Opinia uwzględniona