Podcasty

#rozmowa

2021-05-10 #Miasto #Nauka #Rozmowa

Giant LaZer startuje z The Climate Lab

#rozmowa

2021-04-12 #Miasto #Nauka

#Skieruj swój ster na BSR: tworzywa w służbie człowiekowi

#rozmowa

2021-04-07 #Miasto #Nauka #Rozmowa

Jajka, czyli najstarsze superfoods – rozmowa z prof. Tadeuszem Trziszką

#rozmowa

2021-03-29 #Miasto #Nauka #Rozmowa

#kreatywni NAUKOWO: prof. Krzysztof Kałwak, UM Wrocław

#rozmowa

2021-03-22 #Miasto #Nauka #Rozmowa

#kreatywni NAUKOWO: dr hab. Joanna Szczepańska-Gieracha, prof. AWF

#rozmowa

2021-03-15 #Miasto #Nauka #Rozmowa

#kreatywni NAUKOWO: dr hab. Mateusz Strzelecki, UWr

#rozmowa

2021-03-15 #Miasto #Nauka #Rozmowa

#kreatywni NAUKOWO: dr Róża Szweda, Łukasiewicz-PORT

#rozmowa

2021-03-01 #Miasto #Nauka #Rozmowa

#kreatywni NAUKOWO: dr hab. inż. Mariusz Ptak, prof. PWr

#rozmowa

2021-02-12 #Miasto #Nauka

Kto i dlaczego zabija? – Aleksandra Wrześniewska, SKN „Kostka”

#rozmowa

2021-01-15 #Miasto #Nauka #Rozmowa

„Polska w decybelach” , czyli raport o naszej akustyce

#rozmowa

2021-01-07 #Miasto #Nauka #Rozmowa

Nowy poziom innowacyjności, czyli Level 4.0 we Wrocławiu – rozmowa z Magdaleną Jurek

#rozmowa

2020-12-23 #Miasto #Nauka #Rozmowa

Zielono nam, Politechniko? O nowym Centrum Klimatycznym na PWr – prof. Izabela Sówka